BARTUV BLOG

postavy

Jebediáš Obadiáš Zachariáš Jedediáš Springfield (Jebediah Obadiah Zachariah Jedediah Springfield)

Zakladatel města Springfield, vůdce pioneerů, který při hledání Nové Sodomy zabil medvěda holýma rukama, načež vyslovil památnou větu: “Velký duch ověnčuje i malého človíčka!”. Tato se pak stala mottem města a dnes je ve zlatě napsána i na Jebediášově soše na náměstí.
Jebediáš sám postavil první městskou nemocnici, a to jenom ze dřeva a bláta. V ní také v zimě roku 1748 zemřel na dýmějový mor.

Tak alespoň praví kronika města a pověsti. Ve skutečnosti byl Jebediáš krvelačný turecký pirát německého původu jménem Hans Sprüngfelt. Byl úhlavním nepřítelem George Washingtona a měl stříbrný jazyk, což dokázala Líza Simpsonová nálezem “ztraceného kousku Washingtonova portrétu”.

Žádné komentáře